Povinná četba- ŘÍJEN

DOPORUČENÝ SEZNAM KNIH K TÉMATŮM 

Renáta Fučíková: Ludmila, Václav a Boleslav

Alena Ježková: Karel IV.

Renáta Fučíková-Karel IV-Ilustrovaný život a doba

Zdeněk Adla: Obrázky z českých dějin a pověstí

Martina Drijverová: České dějiny očima psa

Jana Eislerová: Staré pověsti české

Oldřich Sirovátka: Brunclík a lev

Pro náročné a zkušené čtenáře:

Renáta Fučíková:T.G.Masaryk

Eduard Petiška: Čtení o hradech,zámcích a městech

Alena Ježková: 33 moravských legend

Alena Ježková: 77 pražských legend