Každému rodiči, který je veden ve skupině hrabuvka2019.rodice@svetvzdelani.cz, jsou zasílány maily o novinkách na webových stránkách třídy 1.B při ZŠ Provaznická.